Beeldbank

Kerk en Religie

Dublin Core

Titel

Kerk en Religie

Onderwerp

Godsdienst gold als een van de pijlers van de Vlaams-Amerikaanse identiteit. In de overwegend protestantse Verenigde Staten – voor de Belgische clerus hét argument om emigratie af te raden – sloten de Vlaamse nieuwkomers zich doorgaans aan bij een parochie van anderstalige migranten. Eenmaal voldoende in aantal bouwden ze op verscheidene plaatsen een eigen kerk, met aan het hoofd liefst een Vlaamse priester. Velen van deze geestelijken waren gevormd aan het American College in Leuven, een specifiek opleidingscentrum. In de parochiescholen, ondanks de beperkte middelen vaak boven de public schools verkozen, was een Vlaamse dimensie dan weer minder belangrijk: ouders ijverden niet voor onderwijs in eigen taal en vertrouwden op de brede gemeenschap om de gewoonten uit het vaderland in stand te houden. Ondanks de centrale plaats van de Kerk in het sociale weefsel speelde ze bovendien een minder strikte rol dan bij protestantse Nederlanders: katholieken hadden veel meer culturele verbanden naast de kerk.

Collection Items

De parochie Saint Boniface in Canada
In Canada was Saint Boniface bij Winnipeg de belangrijkste stedelijke kern, met veel werkgelegenheid in de bouwsector. Hier ontstond een Belgian Club met vele activiteiten gerelateerd aan het thuisland.

Optocht in Saint Boniface, Canada
In Canada was Saint Boniface bij Winnipeg de belangrijkste stedelijke kern, met veel werkgelegenheid in de bouwsector. Hier ontstond een Belgian Club met vele activiteiten gerelateerd aan het thuisland.

Saint Boniface in Canada
In Canada was Saint Boniface bij Winnipeg de belangrijkste stedelijke kern, met veel werkgelegenheid in de bouwsector. Veel Belgen emigreerden hier naartoe.

Feestelijkheden in Saint Boniface
Feestelijkheden bij de Lourdesgrot van de Belgische parochie van Saint Boniface

Henry Degryse
Portretfoto van priester Henry Degryse, derde pastoor van de parochie Our Lady of Sorrows in Detroit.

Pamphiel Depuydt
Portretfoto van priester Pamphiel Depuydt, medepastoor van de ‘Vlaamse’ parochie Our Lady of Sorrows in Detroit.

Eerste parochiekerk van Our Lady of Sorrows in Detroit
Foto van een (voordien Lutheraanse) kerk die door de Vlaams–Nederlandse gemeenschap in Detroit werd gekocht om te dienen als eeste kerk van de ‘Vlaamse’ parochie Our Lady of Sorrows in Detroit.

Foto van de St. Elooi–kerk in Ghent, Minnesota
De handgeschreven tekst leest: St. Eloi Church / Ghent, Minnesota / Town founded by Flemish & Dutch immigrants in 1880.

Henri Syoen, pastoor der Vlamingen in Amerika, Woumen 1870 - USA Detroit 1941
Portretfoto van Henri Syoen, pastoor in Detroit, in een passe–partout en met daarin een prent met foto van Henri Syoen omringd door Belgische kinderen en volwassenen die hij naar Detroit bracht (augustus 1915).
View all 16 items